ENERGEO s.r.o.
.

Společnost ENERGEO s.r.o. provozuje fotovolatickou elektrárnu o celkovém instalovaném výkonu 3.5MWp v lokalitě Sudoměřice, okres Hodonín. Společnost se dlouhodobě snaží efektivním provozem obnovitelného zdroje elektřiny snižovat negativní vlivy tradičních elektráren, které spalováním fosilních paliv nejen přispívají k oteplování planety, ale i znečišťují přírodu emisemi SO2, CO2, NOx a prachovými částicemi.